Sloučením listu s datovým souborem můžete rychle vytvářet vlastní dávkové produkce. Automaticky kombinujte textové soubory, obrázky a číslování, abyste snadno vytvořili sadu přizpůsobených návrhů. To vše lze provést v několika krocích v EasySIGN.

Vytvořte design s vyměnitelnými prvky

Text> Sloučit> Název> Upravit

Vytvořte design a proveďte vyměnitelné prvky nastavením ID jména a čísla.

Přidejte datový soubor

Vytvořte soubor CSV nebo TXT s vyměnitelnými údaji o jménech a identifikačních číslech použitých v listu EasySIGN.

Sloučení listu s datovým souborem

Text> Sloučit> Spustit ...